South Africa

MORRIS SEJAKA NTWAMPE

MORRIS SEJAKA NTWAMPE

(1949 – 2015)

  • Lit by Stephen Reuben
South Africa

MORRIS SEJAKA NTWAMPE

MORRIS SEJAKA NTWAMPE
(1949 – 2015)

In memory of

MORRIS SEJAKA NTWAMPE

(1949 – 2015)
About MORRIS SEJAKA
MOHU MORRIS SEJAKA NTWAMPE. O BELEGETSWE MOTSENG WA SEDAN KA 03-11-1949. KE NGWANA WA BOTSHELELA (6) WA BAHU ELIAS LE DORA NTWAMPE. O TSENE SEKOLO MAALE PRIMARY SCHOOL GO TLOGA MOO A YA GO SHOMA GAUTENG. O TLOGELA MOSADI LE BANA BA BA HLANO (5) LE DITLOGOLO TSE LESOME (10) , LE DIKGAITSEDI TSE THARO (3) ROBALA KA KHUTSO MOHLAKWANA, NOKO
Remembrance Messages
On 4th Oct 2015
Stephen Reuben Khotseng
wrote:
Ha selemo se se se sekame haholo tjena
La tjhaba letsatsi la MANTAHA kgweding ya September hoseng
Eitse ha le phahama hwa hlaha leru le letsho ka botjhabela
Hwa hlaha moya o phodileng ka borwa
Pakeng tsa thaba tse kgolo kgolo hwa hlaha setsokotsane
Continued overleaf...
Remembrance Messages
Stephen Reuben Khotseng
message continued:
Ha letsatsi le ntse le phahama
Leru le ntse le hola ha nyane ha nyane
Ho fihlela le theha hape le apesa moriti hodima motse wa ha NTWAMPE
Bophelo bo ne bo se, bo kgwhla haholo ba MORRIS matsatsing oa
Mme bo potlakile Bo potlaketse lehlakoreng lesele
Motsheo mane moo a robetseng teng
Ho ntse ho nanara
Continued...
Remembrance Messages
Stephen Reuben Khotseng
message continued:
lefu kotola ehaka dithata e tjheha maraba
La ikana lefu ka yena
La re one o hlahe ke le teng
Mme o tla be o tsamaye ke le teng
Menateng yohle ya hao ken e ke ntse ke o shebile
La re ke tlaba teng mohla monene
Naledi ya ka kganya yona e neg e busa bophelo ba ka
Continued overleaf...
Remembrance Messages
Stephen Reuben Khotseng
message continued:
Eitse ha naledi tsa botjhabela di wela faatshe,mme le yona e ile ya ameha
Ka ha bophelo ba ka bo ne bo ketoha
Oh!! Nteseng ke tsamaye hle ke fufulwetswe haholo lafatsheng
Mme mofufutso wa ka obile mongata haholo
Wa tlatsa mawatle dinoka,matsha,matamo didiba le melatswana
Wa ba wakolobisa le masimo a bile a behile dijo
Continued...
Remembrance Messages
Stephen Reuben Khotseng
message continued:
Le naha e kgabile ka botala,diphoofolo di tla kgora
Ke ka baka la mofufutso wa phatla ya ka
Nteseng ke se ke diehile nako e telle
Hoo Mangeloi a ka ase a nkghahlametsa
MORRIS NTWAMPE hlathe se lelekisa tsebe lebitleng
Ha e le hantle lefu tsenene ya hao e ntjhotjho e ho kae
Remembrance Messages
On 4th Oct 2015
Stephen Reuben Khotseng
wrote:
I am standing at your funeral to say goodbye,
I am here at your funeral ready to mourn and cry.
I remember all those moments we spent together.
I remember all the jokes we shared.
I wonder why this relationship could have lost.
It is a chance to
Continued...
Remembrance Messages
Stephen Reuben Khotseng
message continued:
say goodbye now.
I am trying not to shed tears ……….
Remembrance Messages
On 4th Oct 2015
Stephen Reuben Khotseng
wrote:
The Value of Life
To My Dear RANGWANE MORRIS SEJAKE NTWAMPE
Crossing the Bar
Any Grief More than Mine
A Gift From Me
Do Not Stand At My Grace
Early hours in September 21st ~ 2015 at about 04H00 am
Continued...
Remembrance Messages
Stephen Reuben Khotseng
message continued:
God Saw You Getting Tired
He Is Gone
I Did Not Die
Only If…
Miss Me, But Let Me Go
To Let You Go
Please write something below
(You can delete your comment at any time and edit it for 15 minutes after submission)
Kindly lit by
Stephen Reuben Khotseng
on 3rd Oct 2015
Bronze tribute.

Please log in to upload galleries

MORRIS SEJAKA NTWAMPE - tribute extract

MORRIS SEJAKA NTWAMPE

MOHU MORRIS SEJAKA NTWAMPE. O BELEGETSWE MOTSENG WA SEDAN KA 03-11-1949. KE NGWANA WA BOTSHELELA (6) WA BAHU ELIAS LE DORA NTWAMPE. O TSENE SEKOLO MAALE PRIMARY SCHOOL GO TLOGA MOO A YA GO SHOMA GAUTENG. O TLOGELA MOSADI LE BANA BA BA HLANO (5) LE DITLOGOLO TSE LESOME (10) , LE DIKGAITSEDI TSE THARO (3) ROBALA KA KHUTSO MOHLAKWANA, NOKO

MORRIS SEJAKA NTWAMPE is remembered by...
Stephen Reuben Khotseng
X
X
X
X
(You can edit your entry for 15 minutes after submission and can delete your entry at any time)
Rest in peace MORRIS SEJAKA
I first met MORRIS SEJAKA at ****
My sincere condolences to all friends and family of MORRIS SEJAKA
My fondest memory of MORRIS SEJAKA was ****
MORRIS SEJAKA used to really enjoy ****
What I will miss the most about MORRIS SEJAKA is ****
MORRIS SEJAKA inspired me to ****
MORRIS SEJAKA changed my life by ****
If I had to sum up what MORRIS SEJAKA meant to me it would be ****
X